Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op jouw vraag. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen per categorie
  Add a header to begin generating the table of contents

  Algemeen

  Nee, je overeenkomst blijft van kracht totdat je kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. Elk jaar in november informeren we je over het nieuwe tarief voor het komende jaar. Je kunt de overeenkomst maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

  Je kunt structurele wijzigingen in je contract doorgeven per e-mail via: planning@riantkinderopvang.nl. Een structurele wijziging is:

  • Meer/minder opvang aanvragen
  • Opvang dagen wisselen
  • Locatie wijzigen
  • Startdatum opvang wijzigen
  • Opvang stopzetten
  • Documenten aanvragen

  Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn van 1 maand geldt voor contractaanpassingen of opzeggingen. Belangrijk om te onthouden: je overeenkomst wordt automatisch beëindigd op de dag voor de 4e verjaardag van je kind. Op dat moment is opzeggen niet nodig.

  LET OP! Tijdelijke, eenmalige wijzigingen zoals: ruildagen, extra dagen aanvragen en

  Helaas bieden we geen opvang per uur aan. Dit omdat wij als kinderopvang organisatie dan de kosten fors zouden moeten verhogen (25 % of meer) om de inzet van onze pedagogische medewerkers op de groep te kunnen garanderen. Dit omdat we dan ook de uren aan ouders moeten doorberekenen waarop de kinderen niet aanwezig zijn.

  Wij factureren rond de 20e van de maand vooruit. De wenperiode brengen we niet in rekening. Het factuurbedrag dient uiterlijk op de 1e van de maand te zijn bijgeschreven. De incasso’s vinden plaats op de 28e van de maand. Indien je het bedrag maandelijks zelf naar ons overmaakt, dan dient het bedrag voor de 1e van de maand op onze rekening te staan.

  Wij bieden geen halve dagen opvang aan wel flexibele opvang voor de buitenschoolse opvang (bso). Dit kunnen wij enkel bieden op basis van beschikbaarheid. Wij bieden standaard hele dagen opvang aan van 8.00 – 18.00 uur. Het is daarnaast ook mogelijk om opvang te verlengen vanaf 07.00 uur en tot 19.00 uur.

  Indien je geen opvang meer nodig hebt of om een andere reden de opvang wilt opzeggen, ontvangen wij deze opzegging schriftelijk via een mail aan planning@riantkinderopvang.nl. Wij hanteren één maand opzegtermijn, ingaande op de 1e of de 16e van de maand.

  Op officiële feestdagen is RIANT kinderopvang gesloten. Dit gaat om de volgende feestdagen in 2024

  • Nieuwjaarsdag: 1 januari 2024
  • Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

  Als je voor RIANT kinderopvang kiest, kies je voor een compleet verzorgde kinderopvang, zonder verrassende extra kosten.

  Onze opvanglocaties volgen de uren zoals overeengekomen in het contract voor facturatie, behalve op officiële feestdagen. Als een reguliere contractdag samenvalt met een officiële feestdag, wordt deze dag in rekening gebracht. Hoewel we op deze dagen onze normale personeelskosten hebben, blijft het recht op kinderopvangtoeslag bestaan.

  Door rechtsboven op deze pagina te klikken op ‘bestaande klant’ kom je op de pagina waarop je de link kan vinden om in te loggen op het Ouderportaal. Log je voor de eerste keer in? Dan krijg je de inloggegevens per e-mail. Je wachtwoord wijzig je gemakkelijk via de optie ‘wachtwoord vergeten’.

  Indien je je wachtwoord bent vergeten kan je klikken ‘wachtwoord vergeten’. Vervolgens ontvang je per e-mail een nieuw wachtwoord waarmee je kan inloggen. Eventueel kan je voor de zekerheid de Ouderapp eerst verwijderen van je telefoon en daarna opnieuw installeren.

  In het Ouderportaal Konnect vind je veel informatie over de opvang van je kind. Je kan zowel inloggen via online via de desktop als via Ouderapp op je smartphone. In het Ouderportaal kan je het volgende:

  • Gegevens wijzigen
  • Dagelijkse updates in de vorm van berichten en foto’s van je kind
  • Extra opvangdagen aanvragen of ruilen
  • Je kind afmelden voor een dag
  • Facturen bekijken en betalen
  • Jaarrekening inzien

  Zie hierbij de bijlage voor de ouderapp.

  Opvangaanbod

  Je kindje gaat voor het eerst naar de kinderopvang. Goed om te weten is dat elk kindje bij ons een eigen mandje krijgt voor persoonlijke spulletjes. Luiers, eten en drinken hoef je niet mee te geven. Is je kind nog een baby, dan vragen wij je wel om zelf flesvoeding mee te geven. Dit omdat elk kind weer andere flesvoeding drinkt.

  Daarnaast is het handig om het volgende mee te geven:

  • Slaapzak & persoonlijke knuffel
  • Fles, flesvoeding en eventueel speen
  • Extra setje aan reservekleding

  Ook bieden wij de grotere kinderen dagelijks een verse warme maaltijd aan. Het is daarom niet nodig om eigen eten mee te geven. Dit ook omdat dit voor onrust zorgt bij de andere kinderen op de groep.

  De wenperiode bestaat bij ons uit twee wenmomenten. Het gaat dan om 2 ochtenden, waarvan het eerste wenmoment van 9.30 – 13.00 uur is. Het tweede wenmoment is iets uitgebreider, namelijk van 9.30 – 15.00 uur. De wenperiode brengen we niet in rekening.

  Ruilen van een opvangproduct* met een andere gewenste dag is mogelijk op basis van beschikbaarheid binnen de opvang en alleen tegen hetzelfde opvangproduct. Ruilen is verder alleen mogelijk tussen dagen die in de toekomst liggen en de gewenste opvangdag dient binnen één maand na de oorspronkelijke opvangdag te vallen. Niet opgenomen dagen door ziekte, vakantie of andere reden kunnen niet ingehaald worden.

  Het maximaal aantal ruildagen per jaar is 5. Vanwege de beperkte opvangmogelijkheden is het in principe niet mogelijk om in vakantieweken van opvangdagen te ruilen. Opvangdagen die vallen op een nationale feestdag kunnen niet met een andere dag geruild worden.

  Het is niet mogelijk om de middaguren op de bso te ruilen voor de ochtend in de vakantieperiode of tijdens studiedagen.

  Het ruilen van een dag kan je zelf regelen via het ouderportaal Konnect of via de OuderApp.

  Aangevraagde extra opvang kan tot 48 uur vóór de betreffende opvang, geannuleerd worden, daarna worden de gereserveerde uren in rekening gebracht. Dit in verband met de planning van het personeel, de voorbereidingen van voeding, reserveringen uitjes, etc.

  Indien je de opvang 48 uur van tevoren wilt annuleren, verzoeken wij je om dit op de volgende wijze te doen: 

  1. Ga in de OuderApp naar ‘Agenda’.
  2. Kies het icoontje met kalender en ga naar ‘aanvragen’ ‘overzicht’.
  3. Kies de datum van de te annuleren opvang en kies ‘aanvraag annuleren’. Op deze wijze wordt de opvang niet in rekening gebracht en eventueel opgenomen vakantie-uren worden gecorrigeerd.

  Kies dus a.u.b. in dit geval niet voor ‘afmelden’, want dan vindt geen correctie plaats en betaal je voor de aangevraagde opvang. 

  * De verschillende opvangproducten zijn: voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie-opvang (bso) en dagopvang (kdv).

  Heb je hier vragen over, neem dan contact op met onze afdeling planning. 

  Buitenschoolseopvang

  Ja, het is noodzakelijk om je kind apart aan te melden. Dit gebeurt niet automatisch, omdat de buitenschoolse opvang (bso) verbonden is aan de basisschool van je kind. Je kunt je kind aanmelden voor de bso zodra hij of zij 3 jaar oud is en je een basisschool hebt gekozen. Dit kan je aangeven door een e-mail te sturen naar planning@riantkinderopvang.nl.

  Als de einddatum van de kinderopvang op het kinderdagverblijf en de startdatum van de bso goed op elkaar aansluiten, kun je dit wijzigen bij Toeslagen.nl. Je hoeft je kinderopvangtoeslag nu niet stop te zetten en opnieuw aan te vragen.

  Mocht jouw kind vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar worden, dan gaat je kind in principe wel over naar de bso. Mocht je hier specifieke vragen over hebben, neem dan contact op met afdeling planning’ planning@riantkinderopvang.nl.

  In de vakantieweken en tijdens studiedagen van school, kunnen de kinderen de hele dag naar de bso.

  Het standaard bso contract betreft de opvang gedurende 52 weken per jaar vanaf 14.00 uur. Dus ook in de vakanties staat jouw kind voor de middagen standaard ingepland bij de bso. Heb je hele dagen buitenschoolse opvang nodig, vraag deze dan aan via de OuderApp.

  In de vakanties zijn de thema bso’s gesloten en vindt opvang via De Hooiberg, Almere-Duin, De Duinvlinder of De Zeeraket plaats. Iedere vakantie organiseren wij leuke activiteiten en uitjes, waarvoor je je zoon of dochter kunt aanmelden. Voorafgaand aan de vakanties ontvang je hierover bericht van ons (via de OuderApp), met het verzoek om de vakantie-opvang te regelen. De kosten voor de uitjes zijn verwerkt in het uurtarief.

  Het standaard bso contract betreft de opvang gedurende 52 weken per jaar vanaf 14.00 uur. Mocht je in de vakantieperiode en tijdens studiedagen hele dagen opvang nodig hebben, dan kan je hiervoor extra uren (vakantietegoed) inkopen. Op die manier spreid je de kosten door extra uren per maand af te nemen.

  Je kan zelf het beste bepalen hoeveel vakantietegoed je nodig hebt. Een school heeft 12 weken vakantie en ongeveer 5 studiedagen (veelal op maandagen en vrijdagen). De dagen dat je zelf vakantie neemt of voor opvang kunt zorgen kan je hiervan aftrekken. Kom je er niet uit? Uiteraard kunnen we je ook adviseren over het aantal benodigde uren. Mail dan naar planning@riantkinderopvang.nl.

  Voor een hele dag opvang rekenen wij minimaal 11 uur. Indien op de betreffende dag al opvang (NSO of VSO+NSO) wordt afgenomen dan worden deze uren in mindering gebracht en betaal je in de vakantieperiode 7 uren (alleen NSO) of 5,5 uren (VSO+NSO) extra.

  Rekenvoorbeeld:

  • 12 weken schoolvakanties – 5 weken eigen vakantie x 2 dagen opvang = 14 dagen + 3 studiedagen* = 17 dagen.
  • 17 dagen x 7 uur = 119 uur : 12 maanden = 9,9 uur extra opvang per maand.

  Goed om te weten:

  • Het opgebouwde saldo kan alleen gebruikt worden voor vakantie- studie- en margedagen (v.a. 12 uur uit).
  • In vakantieweken is het ruilen van reguliere opvangmiddagen naar andere dagen niet mogelijk.
  • Niet opgenomen dagen in de vakantie kunnen niet in schoolweken ‘ingehaald’ worden.
  • Resterende vakantietegoed kan t/m 31 januari het volgende jaar worden gebruikt. Daarna vervallen de niet opgenomen uren.
  Ruilen van thema bso is uiteraard mogelijk. Elk halfjaar kan je wisselen van thema bso. Daarnaast is het goed om vooraf eerst een kijkje te nemen op een thema bso, zodat je zeker weet dat de thema bso aansluit bij jouw kind. Indien je van thema bso wisselt, veranderd daarmee ook het LRK nummer. Dit moet je dan ook weer doorgeven aan de belastingdienst. Het ruilen van thema bso kan je doorgeven aan afdeling planning: planning@riantkinderopvang.nl.

  Kinderopvangtoeslag

  Bij de Belastingdienst kan je een aanvraag doen voor een kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren zoals jouw inkomen en het aantal kinderen. De Belastingdienst zal vragen naar het/de landelijke registratienummers (LRK-nummers) van de opvanglocaties. Een eventuele verandering van thema bso en daarmee LRK-nummer moet je door geven aan de Belastingdienst. Het LRK-nummer en de daarbij afgenomen opvanguren vind je ook terug op de facturen (of in het contract en op onze website).

  Dit is een landelijk registratienummer (LRK). Dit heb je nodig voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Onderstaand onze LRK nummers:

  Almere:

  • RIANT Mercuriusstraat (kdv): 205592041
  • RIANT Muiderzandweg (kdv): 253973375
  • RIANT Iepenstraat (kdv): 286742329
  • RIANT Slowakijehof (kdv): 266873674
  • RIANT Zeeduinweg (kdv): 134029100
  • RIANT Slowakijehof (bso): 146374137
  • RIANT Muiderzandweg (bso): 330467049
  • RIANT Zeeduinweg 706 (Bso Duin): 135458584
   Handvaardigheid & Techniek
   Koken en Bakken (vanaf 7 jaar)
   Outdoor
   Musical
  • RIANT Duitslandstraat 108 (bso Entertainment): 169494846
  • RIANT Duitslandstraat 106 (bso Koken en Bakken): 271658757
  • RIANT Odysseestraat (bso): 117120364
  • RIANT Henry Stanleystraat (bso Sport en bso Dans): 296402485
  • RIANT Nederlandstraat (bso Kleutersport 6+): 187817236
  • RIANT Nederlandstraat (bso Zaalvoetbal): 769323753
  • Bso Zwemmen: 172011681 (Lelystad) en 301314779 (Laren)
  • RIANT Marie Curielaan (bso): 243558818
  • RIANT Iepenstraat (bso):  290550452
   

  Lelystad:

  • RIANT Wold (kdv): 218398955
  • RIANT Galjoen (kdv): 142971510
  • RIANT Wold (bso): 310612287
  • RIANT Galjoen (bso): 251700860

  Wij hebben geen invloed op de wachtlijst van een school. Ook wordt jouw kind niet automatisch ingeschreven op een school bij inschrijving op ons kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang.