Feedback

Heb je feedback voor ons?

Continu streven naar verbetering en groei is van essentieel belang voor ons. Het bieden van betrouwbare, verantwoorde en hoogwaardige kinderopvang is onze prioriteit.

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je een keer niet tevreden bent. We moedigen je daarom aan om eventuele ontevredenheid met ons te delen. Voor ons is kinderopvang een gezamenlijke inspanning tussen ouder, kind en onze organisatie. Luisteren naar elkaar is essentieel om onze dienstverlening beter af te stemmen op de behoeften van ouders.

Feedback, zowel positief als negatief, toont een sterke betrokkenheid en de wens om de situatie te verbeteren. Daarom ontvangen we graag je feedback of eventuele klacht. Hieronder vind je de procedure die we volgen.

Feedback formulier

Heb je opmerkingen of suggesties ter verbetering? Bespreek deze dan eerst met de betrokken medewerker of leidinggevende. Indien nodig, kun je hier een formele klacht indienen als er geen overeenstemming wordt bereikt.

Heb je een klacht?

Er zijn twee manieren om een formele klacht in te dienen. Je kunt het klachtenformulier hierboven volledig invullen, of je kunt een brief sturen waarin je vermeldt dat de klacht gericht is aan de directie. Het postadres is: Transistorstraat 2E, 1322 CE Almere. Na ontvangst zal de directie de klacht in behandeling nemen.

Klachtenreglement

Hier vind je ons klachtenreglement. Tevens vind je hierbij ook ons openbaar jaarverslag klachten over het jaar 2023.