Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van RIANT Kinderopvang aan. Bij de contracten voor de kinderopvang behoort onderstaand contractaanhangsel. Wij vragen u beide te lezen bij ondertekening van een contract.