Onderwijs

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is de bruisende plek waar jonge generaties gedijen en kinderen van 0 tot 12 jaar een stevig fundament voor het leven leggen.

Wij omarmen IKC-vorming; een krachtige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, waardoor kinderen een warm en veilig welkom ervaren. Samen nemen we hen mee in een geïntegreerde wereld waarin onderwijs en kinderopvang samenkomen, gedreven door onze gedeelde passie.

Samen met RIANT kinderopvang een IKC vormen?

Wij hebben ruime ervaring in het oprichten van IKC’s. Om dit te realiseren, bundelen we onze krachten met een diverse groep gepassioneerde (maatschappelijke) organisaties. Wij hebben hechte samenwerkingen met schoolbesturen, directeuren van basisscholen, gebiedsontwikkelaars, bouwbedrijven en investeerders. Wij werken ook samen met gemeenten op het gebied van strategische onderwijshuisvesting.

Proactief benaderen wij schoolbesturen en directeuren van scholen om intensief met elkaar samen te werken. Ook hierin richten wij ons op IKC-vorming en het inrichten van allerlei wederzijdse verplichtingen die daaruit voortvloeien, zoals één directeur, doorgaande leerlijn, opvang 3+ en jong-vierjarigen.

Ook kunnen wij ondersteunen door het reserveren van kinderopvangplaatsen voor onderwijsinvalkrachten, het leveren van bekwame MBO- en HBO medewerkers in de kinderopvang zodat onderwijs snel en professioneel kan worden ondersteund. Denk hierbij aan ondersteuning van de 5e schooldag, etc.

Er zijn meerdere varianten om in te zetten tot IKC-vorming:

IKC-vorming in een bestaande basisschool

Wij bieden kinderdagopvang, voorschoolse-, tussenschoolse- en naschoolse opvang aan. De verbouwingskosten om de kinderdagopvang mogelijk te maken is voor onze rekening. De naschoolse opvang wordt zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw georganiseerd. Dat zijn vooral sportieve en culturele thema bso’s. Denk hierbij aan dansen, musical, theater, zaalvoetbal, kleutersport, sport 7+, outdoor, koken&bakken, vrijzwemmen en handvaardigheid & techniek, etc. Bekwame professionals begeleiden de thema’s.

IKC-vorming in een tijdelijke voorziening of permanente voorziening (nieuwbouw)

RIANT kinderopvang heeft ervaring met ‘tenderen’ in geval dat de gemeente eigenaar is van de grond en de samenwerking wil aangaan met een kinderopvangorganisatie. Voor wat betreft de tijdelijke voorziening kunnen we huren van de gemeente of zelf een tijdelijke voorziening kinderopvang bijplaatsen.

In geval van een permanente voorziening kan RIANT kinderopvang kinderopvangruimte huren in het IKC-gebouw. Er zijn ook andere varianten mogelijk wat bouwkostenbesparing kan opleveren voor gemeenten. Bijvoorbeeld het inrichten van een Campus-achtige omgeving: schoolplein centraal, gemeente bouwt het solitaire IKC-schoolgebouw, kinderopvang bouwt het kinderopvanggebouw en de sportzaal (beide solitaire gebouwen op eigen grond).

RIANT kinderopvang als krachtige samenwerkingspartner!

Samenwerking met zorginstellingen

In nieuw te ontwikkelen woongebieden bestaat dikwijls een behoefte aan maatschappelijke dienstverlening. Het inrichten van een brede behoefte maatschappelijke dienstverlening vraagt een zekere balans waar dienstverlening instanties elkaar kunnen vinden en versterken. Ouderenzorg, RIANT kinderopvang, consultatiebureau en bureau verloskunde kunnen elkaar aanvullen en versterken.

Samenwerking met private gebiedsontwikkelaars

RIANT kinderopvang werkt samen met private gebiedsontwikkelaars van bouwbedrijven. Indien de behoefte bestaat kunnen bouwbedrijven investeren in de kinderopvang. Bouwbedrijven kunnen de maatschappelijke dienstverlening smal (kinderopvang) of breed (kinderopvang inclusief buurtfunctie) ook tenvolle outsourcen aan RIANT kinderopvang of een andere investeerder. RIANT kinderopvang kan ook een investeerder aandragen.

Samenwerking met HBO-ALO, HBO-PABO en MBO-ROC

Samen staan we sterk! Dat geldt voor alle varianten. RIANT kinderopvang biedt de mogelijkheid om samen te werken met HBO-onderwijsinstellingen (ALO en Pedagogiek), MBO-onderwijsinstellingen (pedagogisch medewerker, Sport & Bewegen, onderwijsassistent, klasse assistent, groeps- en huishoudelijke hulp). Opleiding & Training kan plaatsvinden in het Opleidings- en trainingscentrum van RIANT kinderopvang.

Samenwerking met andere kinderopvangorganisaties

RIANT kinderopvang biedt ook ruimte om samen te werken met andere kinderopvangorganisaties. Wij zien het zo: “Het is beter elkaar op te zoeken dan elkaar te beconcurreren!”.