Pedagogisch beleid

De vier pedagogische basisdoelen staan centraal in het pedagogisch beleidsplan. De pedagogische basisdoelen hebben als ‘doel’ om een sterke basis in een veilige leeromgeving te creëren. Een omgeving waarin jouw kind wordt aangemoedigd om te spelen, vriendschappen aan te gaan, maar ook om talenten en passies te ontdekken. Wij geloven dat de eerste jaren in het leven van een kind essentieel zijn voor het ontwikkelen van een eigen identiteit. Een kind dat zich veilig en vrij voelt, kan zich optimaal ontwikkelen. Jouw kind krijgt bij ons de ruimte om zelf op ontdekkingsreis te gaan waarbij zijn behoeften centraal staan en we jouw kind bewuste aandacht geven. Dit zie je ook terug in onze communicatie: we praten op ooghoogte met het kind vanuit een ik-boodschap en benoemen wat het kind doet of ziet.

Om kinderen optimaal te stimuleren en te begeleiden toetsen wij ons pedagogisch beleidsplan continu aan de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van kindontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers worden begeleid om onze pedagogische visie en beleid dagelijks toe te passen op de groepen.

RIANT kinderopvang

Inspiratie door experts

De inzichten van Emmi Pikler, Maria Montessori, Thomas Gordon en Regio Emilia hebben ons geïnspireerd bij het formuleren van onze pedagogische visie. Bij allemaal staat het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen centraal. Uitgangspunt hierin is het aanbieden van een goede balans tussen rust en activiteit. Het dagritme is op iedere vestiging daarom hetzelfde. Binnen het dagritme besteden wij aandacht aan de individuele behoeftes van ieder kind. Dit zorgt voor rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Inrichting groepsruimte

De warme, natuurlijke huishoudelijke sfeer creëren we door een bewuste keuze te maken in de meubels, kleuren en materialen die we gebruiken. De groepsruimte is ingedeeld in herkenbare hoeken aangepast aan de behoeften en ontwikkelingsfase van de kinderen. Een groot gedeelte van het meubilair is laag. Zo kunnen kinderen zelf aan tafel gaan zitten om een puzzel te maken en mochten ze zin hebben om te bouwen, dan kunnen ze zelf de blokken pakken en op een kleed gaan zitten. We helpen kinderen in deze ‘leerrijke omgeving’ zo om zelfstandig keuzes te maken en zo hun zelfvertrouwen te vergroten.
Inrichting groepsruimte

Wij werken met horizontale groepen

We kiezen bewust voor een horizontale groepsindeling. Deze groepsindeling sluit aan bij de ontwikkelingsbehoefte van baby’s, dreumesen en peuters. In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd samen zodat we de kinderen in elke fase van hun ontwikkeling de beste (individuele) aandacht kunnen geven. Het meubilair, het speelgoed en de activiteiten zijn afgestemd op hun ontwikkelings- en leeftijdsfase. Zo heeft een baby de ruimte om, om te rollen, een dreumes om te klimmen en klauteren en kan een peuter een kralenplank maken.

De overgang van de babygroep naar de peutergroep gebeurt in overleg met jou als ouder. We kijken samen wat het beste bij jouw kind en zijn ontwikkeling past.

De kracht van spel!

Kinderen ontdekken bij ons de kracht van spel door het aanbieden van een rijke diversiteit aan materialen. Van open-ended materialen zoals Loose parts (kralen, bakjes, klei, zand etc.) tot alledaags speelgoed (blokken, poppen, auto’s etc.), kinderen vinden bij ons de vrijheid om te experimenteren met hun eigen creativiteit en fantasie. Door samen te spelen en te observeren, stimuleren we een wereld vol verbeelding en avontuur. Ook door het observeren van elkaar worden kinderen gestimuleerd om hetzelfde te doen; ze imiteren elkaar. Zo kiezen ze materialen uit, gaan ze ermee op het kleed spelen en ruimen ze het daarna weer op.
RIANT kinderopvang de kracht van spel
Gezonde voeding kinderopvang RIANT

Gezonde voeding

RIANT is een gezonde kinderopvang. De verse warme maaltijd wordt door onze kok bereidt in onze centrale keuken en naar de locaties gebracht. We hechten veel waarde aan gezonde en gevarieerde voeding die we gezamenlijk aan tafel eten. Het onderling contact moedigen we hiermee aan en ze krijgen de ruimte om te imiteren en elkaar te helpen. De maaltijden (dus ook brood en tussendoortjes zoals fruit en rauwkost) zijn altijd vers en vol natuurlijke ingrediënten. Door je kind aan verschillende smaken te laten wennen zorgen we voor een gezond eetpatroon. Wist je dat een baby minimaal 15 keer iets geproefd moet hebben om een nieuwe smaak te leren kennen? Baby’s zijn door borst- of kunstvoeding aan zoete smaken gewend. Groente is over het algemeen bitter en daar moeten ze even aan wennen.

Buitenruimte

Elke locatie heeft de mogelijkheid om te spelen in de frisse buitenlucht. We besteden veel aandacht en zorg aan de inrichting van de buitenruimte. Zo hebben ze alle ruimte om (onbewust) hun behendigheid te oefenen tijdens het rennen, klimmen en springen. Je kind speelt buiten met andere kinderen en leert zo vriendjes te maken en samen te werken. Om alle kinderen de ruimte te geven om in alle vrijheid de omgeving te ontdekken, hebben we speciale gedeeltes voor de baby’s én voor de dreumesen en de peuters. Ook voor de schoolgaande kinderen bij de reguliere bso hebben we een uitdagende buitenspeelruimte gecreëerd.

Naast de uitdagende buitenruimte hebben we bij RIANT Mercuriusstraat, voorheen ‘De Boerderij’ genoemd, dieren de we verzorgen. Samen met de kinderen verzorgen we de paarden, konijnen, kippen en vogels. Zo mogen de kinderen de dieren eten geven en helpen met het opruimen van de dierenverblijven. Naast dat de kinderen deze ‘verantwoordelijkheid’ erg leuk vinden, leren ze spelenderwijs wat dieren nodig hebben.

RIANT kinderopvang
RIANT buitenschoolse opvang bso

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (bso) is er voor kinderen van 4-13 jaar. Onze bso is ingedeeld in leeftijdsgroepen zodat wij de activiteiten op basis van leeftijd en ontwikkeling van jouw kind kunnen aanbieden. De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers opgehaald na schooltijd en naar de desbetreffende locatie gebracht. Binnen RIANT kinderopvang hebben we een ruim aanbod aan (thema) bso’s. Zo bieden we de mogelijkheid om te zwemmen, sporten (zowel in- als outdoor), koken en bakken, entertainment- en handvaardigheid en technieklessen te volgen. Zo dagen we de kinderen uit om nieuwe talenten en vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Mocht je kind de voorkeur geven aan ontspanning en ‘even niks moeten’ dan kunnen ze terecht bij de reguliere bso. Zo is er voor ieder kind wat wils.

Tijdens studiedagen worden de kinderen opgevangen op de reguliere bso en gaan ze daarna (eventueel) naar de thema bso. In de vakanties zijn de thema bso’s gesloten zodat er ruimte is om allerlei leuke activiteiten te doen zoals een kookworkshop, knutselworkshop of een sportclinic. Daarnaast worden er uitjes georganiseerd waaraan de kinderen deel kunnen nemen. Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, dierentuin of een indoorspeeltuin.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer wij als kinderopvangorganisatie worden geconfronteerd met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld gaan wij hier professioneel mee om. Wij werken met de (verplichte) meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode biedt (ons) handvaten bij vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en beschrijft stap voor stap welke acties wij moeten ondernemen. Van het signaleren tot het delen van de zorgen met ouders en het organiseren van hulp. We hebben hierin met ouders één gezamenlijk doel namelijk; het welbevinden en de veiligheid van het kind. Soms kunnen ouders hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

Binnen RIANT kinderopvang zijn drie aandachtsfunctionarissen actief die onze medewerkers adviseren bij de te nemen stappen van de meldcode. Daarnaast voeren zij gesprekken met ouders waarin zorgen bespreekbaar worden gemaakt. We vinden het belangrijk dat je als ouder op de hoogte bent van de stappen die wij nemen mochten we zorgen hebben over een kind, gezin of de thuissituatie. Je kunt de meldcode hier vinden.

RIANT kinderopvang

Onze pedagogische beleidsplannen

Onze goed doordachte pedagogische visie staat in het teken van het ontwikkelen en ontdekken van talenten, ieder kind in zijn eigen tempo. We geven jouw kind bewuste aandacht rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin jouw kind zich bevindt. Hoe we dit vormgeven kun je terugvinden in ons pedagogisch beleidsplan, voor zowel het kdv als de bso.
Pedagogische beleidsplan RIANT